Terms & conditions

PROFI MEDIA d.o.o., Preloška 12, 1230 Domžale, matična št. 6910912000 (v nadaljevanju: upravitelj portala) na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov sprejema naslednje splošne pogoje poslovanja.
 
Te strani vsebujejo erotične slike, besedila in druge oblike erotične vsebine, ki niso primerne za mladoletne osebe! S klikom na KATEROKOLI povezavo (razen "zapustite strani"), izjavljate naslednje:
 
1. Jamčim, da sem starejši(-a) od 18 let, oziroma 21 let v primeru da je v moji državi tako zakonsko določeno.
 
2. Zavedam se, da bom ob vstopu na naslednje strani naletel(-a) na različne oblike erotične vsebine, ki se mi ne zdijo žaljive, me ne motijo ter si jih želim ogledati.
 
3. Vstopam zgolj zaradi osebnega interesa in ne iz poklicnih razlogov, kar pomeni, da ne zbiram tovrstnega materiala za nadaljnjo objavo oziroma prodajo in ne želim škodovati upraviteljem  portala!
 
4. Zavedam se, da so vse vsebine na teh straneh zaščitene, zato je nadaljnje razmnoževanje le-teh, v kakršnikoli obliki prepovedano in ima lahko kazensko-pravne posledice!
 
5. Strinjam se, da se moj elektronski naslov in objavljena telefonska številka uporablja za občasna obvestila in oglasna sporočila ter da vsebine, ki jo prejmem, ne bom zlorabljal ali z njo kakorkoli škodoval upraviteljem portala oziroma da bi z njo škodoval drugim članom portala. Ravno tako se zavezujem da sporočila, ki jih dobim od administratorjev portala, ne bom posredoval tretjim osebam  razen, če nimam za to izrecnega dovoljenja administratorjev.

6. Zavezujem se, da ne bom objavljal vsebine z zlonamerno, žaljivo, obrekljivo, sovražno, grozečo, nelegalno ali kakršnokoli vsebino, ki lahko kazensko pravno ali moralno prizadene druge uporabnike, člane ali upravitelje portala payandlay.com. V primeru objave take vsebine, prevzemam nase vso moralno in kazensko pravno odgovornost.
 
7. Upravitelj portala si pridržuje pravico, da vam  kadarkoli, trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do portala (lahko obvesti tudi vašega ponudnika interneta). Strinjate se, da ima administrator, upravitelj ali moderator portala pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti trajno ali začasno katerikoli oglas in profil, ko se mu zdi to potrebno. V spornih primerih suma kršenja pogojev uporabe portala oziroma v primeru, da član uporablja svoj račun na način, ki je kazensko pravno sporen, si administrator pridržuje pravico, da pregleda komunikacijo člana z ostalimi člani, galerijo in njegove oglase. V kolikor so kršitve ugotovljene, se uporabnika lahko trajno ali začasno odstrani in v kolikor je to potrebno kršitve posreduje ustreznim inštitucijam. Kot uporabnik se strinjate, da se vsi podatki, ki ste jih vpisali shranijo v bazo podatkov. Upravitelj, administratorji in moderatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitni poskus vdora v bazo, ki bi ogrozil te podatke ali za napake v sistemu na katere nimajo vpliva.
Upravitelj portala si pridržuje pravico, da posameznim članom  prepreči dostop do spletnega portala zgolj v utemeljenih primerih, to je v primerih suma dela na črno, zlorabe sistema galerij, objave nelegalnih vsebin, žaljivega ali drugače sovražnega govora ipd., pri čemer bo blokada najprej začasna, če pa član ne bo upošteval navodil upravitelja portala in kršitve ne bo odpravil, bo upravitelj portala članu popolno in trajno onemogočil dostop do portala.
 
8. Član lahko v kolikor to želi izbriše svoj račun s portala payandlay.com . Član se tudi po izbrisu zavezuje, da bo spoštoval pogoje uporabe portala, ki jih je sprejel z registracijo in se zavezuje da podatkov, ki zadevajo payandlay.com, ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako se zavezuje, da podatkov, ki zadevajo stran  payandlay.com  ali njene člane, ne bo uporabil v zlonamerne namene proti sedanjim in nekdanjim članom portala payandlay.com kakor tudi ne proti samim upraviteljem in avtorjem  portala.
 

 
11. Vsi oglasi v katerih ponujate storitve erotičnih masaž, spadajo v kategorijo Erotične masaže. Tovrstni oglasi v drugih kategorijah bodo izbrisani, v primeru ponavljajočih se kršitev pa sledi blokada računa. Za storitve masaž je potrebno imeti registrirano dejavnost in pri objavi oglasa poleg navesti matično številko subjekta preko katerega storitev opravljate. Vsi oglasi, ki matične številke ne vsebujejo bo uredništvo skupaj s profilom odstranilo. Uredništvo ne prevzema odgovornosti v kolikor  poleg oglasa navedete lažno ali nepravilno matično številko, saj niti uredništvo niti upravitelj portala nista dolžna preverjati pravilnosti matične številke subjekta, preko katerega se storitve masaž opravljajo. Če pa bo uredništvo o takšni zlorabi na kakršenkoli način obveščeno, bo uporabnikov račun blokiran.
 
12. Portal je primarno namenjen objavi oglasov za zasebne stike. Oglasi kjer prodajate, oddajate ali posojate različne premičnine in nepremičnine, ne sodijo na stran.. V kolikor objavite tovrstni oglas brez predhodnega soglasja uredništva, bo vaš oglas skupaj s profilom izbrisan.
 
13. Upravitelj portala ne podpira kakršnekoli oblike dela na črno. V kolikor objavite oglas za finančno proti uslugo se smatra, da imate dejavnost pravno formalno urejeno in za svoje storitve lahko izstavite račun. V nasprotnem primeru vam objava oglasov ali komunikacija z ostalimi člani portala ni dovoljena. V primeru ugotovitve kršitve se oglasi izbrišejo vaši podatki pa lahko posredujejo tržnemu  inšpektoratu, ki v tovrstnih primerih ustrezno ukrepa.
 
14. Podvojeni profili istega uporabnika brez izrecnega dovoljenja uredništva niso dovoljeni. V primeru, da uredništvo ugotovi, da imate na portalu več profilov se strinjate, da vam dodatne profile izbriše brez predhodnega obvestila. V kolikor se podvojeni profili po vnesenih podatkih uporabnika (spol, starost, opis...) med seboj bistveno razlikujejo in zavajajo ostale uporabnike portala, se izbrišejo vsi. V primeru, da se podvojeni profili po vnesenih podatkih uporabnika (spol, starost, opis...) med seboj bistveno ne razlikujejo se strinjate, da administrator ali moderator po lastni presoji izbriše dodatne profile.
 
15. Portal payandlay.com  je namenjen komunikaciji članov na spletu. V kolikor se preko portala payandlay.com dogovorite za srečanje, srečanje poteka na vašo lastno odgovornost.
 
16. Varovanje zasebnosti. Portal payandlay.com  zbira od uporabnikov elektronski naslov.Vsi podatki se nahajajo v elektronski obliki in so ustrezno programsko in tehnično varovani. V primeru soglasja se elektronski naslov uporablja za občasna obvestila medtem, ko se ostali podatki ne obdelujejo. Podatki se ne posredujejo tretjim osebam, razen v kolikor uporabnik krši zakon in je potrebno podatke na podlagi sodnega naloga posredovati organom  pregona.
 
17. V kolikor prejmemo več prijav glede objavljenega oglasa, kot je neprimerna vsebina, napačna kategorija, izmišljena telefonska številka v si prdržujemo pravico, da spremenimo vaš oglas, ga premaknemo v drugo kategorijo ali izbrišemo in izbrišemo uporabnika.
 
18. Spletna aplikacija portala payandlay.com  je v fazi razvoja in nadgradnje. Uporaba spletne aplikacije payandlay.com  je, dokler je ta v fazi razvoja in nadgradnje brezplačna, razen posameznih dodatnih storitev, ki pa so ustrezno označene. V času razvoja lahko prihaja do napak v delovanju in uporabi portala payandlay.com. Uporaba portala zato poteka na lastno odgovornost uporabnika. Avtorji portala se zavezujejo, da bodo v primeru napak le te poskušali čim prej odpraviti.
 
19. Upravitelj portala ponuja dve različni obliki dostopa do uporabe spletnega portala - brezplačni račun z omejenimi funkcijami ter plačljivi Silver in Gold račun z dostopom do dodatnih storitev. Članarina se obračuna vnaprej za obdobje, ki si ga izberete sami. Premium račun se lahko sklene za dobo enega, treh, šestih ali dvanajstih mesecev, obračun pa se opravi po vsakokratnem veljavnem in objavljenem ceniku upravitelja portala. V primeru, da je uporabnik spletnega portala (član) potrošnik (tj. fizična oseba, ki uporablja storitve portala za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti), je upravitelj portala v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) odgovoren za morebitne stvarne napake, ki bi se lahko pojavile ob uporabi plačljivega Silver in Gold računa, zlasti kadar bi bil dostop člana do uporabe spletnega portala zaradi takšne napake lahko omejen ali onemogočen. V primeru pravilnega in pravočasnega grajanja napak ima član vse pravice v skladu z zakonom.
 
20. V primeru, da ste potrošnik (tj. fizična oseba, ki uporabljate storitve portala za namene izven vaše poklicne ali pridobitne dejavnosti) in se odločite za sklenitev plačljivega Silver ali Gold paketa, imate v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe (oziroma najkasneje od trenutka, ko pridobite dejanski dostop do plačljivih vsebin spletnega portala) obvestite upravitelja portala, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Vendar pa kot potrošnik nimate pravice do odstopa od pogodbe o opravljanju storitev, če upravitelj portala (oziroma podjetje, ki zagotavlja storitve) pogodbo oziroma plačljivo storitev v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubite pravico do odstopa od pogodbe, ko jo upravitelj portala v celoti izpolni; šteje se, da je upravitelj portala v celoti izpolnil svojo obveznost, ko je članu v primeru 14-dnevnega ali krajšega plačljivega Silver ali Gold paketa (tj. plačljivega paketa, ki velja 14 dni ali manj), v celotnem času trajanja takega paketa omogočil dostop do in koriščenje vseh storitev, vključenih v tak plačljiv paket.
Obvestilo o odstopu lahko predložite upravitelju portala na obrazcu z odstopno izjavo ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe, lahko oddate tudi preko kontaktnega obrazca na spletni strani podpora.payandlay.com Šteje se, da odstopno izjavo podate pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe. V primeru upravičenega odstopa od pogodbe (po tej točki pogojev) se vam upravitelj portala zavezuje najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrniti vsa prejeta plačila. Vračilo se izvede na vaš TRR.
 
21. V kolikor pa želite in vam je v skladu s prejšnjo točko teh pogojev omogočen odstop od pogodbe (plačljivega Silver, Gold paketa oziroma članarine), pred tem pa ste izrecno zahtevali, da upravitelj portala začne z opravljanjem storitve že v času odstopnega roka (iz prejšnje točke teh pogojev), ste dolžni plačati upravitelju portala znesek naročnine v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve upravitelja portala o odstopu od pogodbe, pri čemer se sorazmerni del izračuna glede na skupno vrednost pogodbe; v primeru, da ste upravitelju portala še pred upravičenim odstopom od pogodbe plačali celotno naročnino, se vam vrne sorazmeren delež plačane naročnine, ki je ostal od dneva obvestitve upravitelja portala o odstopu od pogodbe do konca obdobja članarine; vračilo se izvede na vaš TRR.
 
22. V primeru, da ste plačali članarino in je vaš profil izključen zaradi kršenja splošnih pogojev poslovanja portala, nezakonitih dejavnosti ali neprimernega obnašanja do ostalih članov portala se sorazmeren delež ostanka članarine ne vrača. Preko kontaktnega emaila support@payandlay.com  lahko kontaktirate uredništvo, ki vam bo podalo pogoje za ponovni dostop do profila. Tudi za vse morebitne pritožbe in za obvestila zaradi kakršnihkoli težav z uporabo portala se obrnite na support@payandlay.com kjer se vam s klikom na gumb support@payandlay.com odpre novo email sporočilo.
 
23. Upravitelj portala si pridržuje pravico da se pogoji uporabe spreminjajo skladno z razvojem portala oziroma z dodajanjem novih funkcij in storitev na straneh. Upravitelj portala si pridržuje pravico, da se pogoji uporabe spremenijo brez predhodnega obvestila članov. Spremembe splošnih pogojev poslovanja se nanašajo na nove člane, ki se registrirajo po spremembi splošnih pogojev, oziroma na člane, ki podaljšajo naročniško razmerje po spremembi splošnih pogojev. Spremembe se nanašajo tudi na že obstoječe člane, vendar jih v tem primeru upravitelj portala o spremembi splošnih pogojev poslovanja nemudoma obvesti z objavo obvestila na javnem delu spletnega portala, član pa ima v vsakem primeru pravico odstopiti od pogodbe, če se s spremembo splošnih pogojev poslovanja ne strinja..
 
24. V primeru morebitnih nesporazumov se uporabljajo vsakokratna določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.
 
25. S klikom na izbrani gumb za zaključek funkcije potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji uporabe v zgoraj navedenih točkah ter da se zavezujete k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko se vpišete v katerokoli storitev payandlay.com , potrjujete, da se strinjate z vsemi pogoji uporabe in jih v celoti sprejemate. V kolikor se z pogoji ne strinjate, vam uporaba storitve ni dovoljena in se ne smete registrirati.

26. Pristojno pravo
Vsak zahtevek v zvezi z »payandlay.com« ureja slovenska zakonodaja ne glede na morebitne kolizijske določbe z drugimi pravi.

27. Urejanje sporov
O vsakem sporu, ki izhaja iz ali se nanaša na ta sporazum na kakršenkoli način, v imenu ene ali več oseb bo odločalo na sodišču v Ljubljani, Slovenija.

28. Spletne povezave
»payandlay.com« ni pregledalo vse strani, ki so povezane s spletno stranjo »payandlay.com« in ni odgovorno za vsebino katerekoli tako povezane spletne strani. Vključitev povezav ne nakazuje odobravanja »payandlay.com«. Uporaba teh povezanih spletnih strani je na lastno odgovornost.